Info pre spotrebiteľov

Informace poskytované spotřebitelům


   Informace poskytované spotřebitelům:

• Společnost provozující e-shop www.melia.sk je Techni Trade s.r.o., se sídlem v Praze 5, Kroftova 399/9, PSČ 15000, Česká republika, IČ 27633870. Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 120361.
• dostupné kontakty společnosti naleznete zde;
• popisy konkrétního zboží naleznete po rozkliknutí v detailu zboží;
• cena zboží je vždy uvedená v EUR ve dvou úrovních -  bez DPH a s DPH;
• sazba DPH je 21%.

Fakturační údaje společnosti:

Fakturační adresa: 

Techni Trade s.r.o. Kroftova 399/9 150 00, Praha 5 IČ: 27633870 DIČ: CZ27633870 
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 120361. 

Bankovní spojení/IBAN pro platby v EUR: Citibank Europe SK: Bankovní účet: 2111890009/8130 IBAN: SK8081300000002111890009

Doprava zboží a cena dopravy pro objednávky uskutečněné přes internetový obchod Melia SK v rámci Slovenské republiky


   PPL - kurýrní služba/DHL

Distribuce objednávek je v současné době realizována prostřednictvím kurýrní služby PPL (www.ppl.cz). Za hranicemi České republiky je zásilka dále předávána smluvnímu partnerovi - společnosti DHL. 
Zásilka je standardně doručována 3-4 pracovní dny od expedice zásilky. O převzetí balíku společností PPL je zákazník informován mailovou zprávou na adrese, která byla uvedena v objednávce;

V případě nezastižení při předávání Vám řidič zanechá oznámení a balík se pokusí doručit ještě jednou následující pracovní den.

• cena dopravy činí 4,80 EUR/bez DPH za balík, tj. 5,81 EUR vč. DPH;
• cena pro objednávky nad 42 EUR vč. DPH: ZDARMA;
• pokud je zvolena platba dobírkou, k ceně dopravy pro objednávky nižší nežli 42 EUR vč. DPH bude přičteno doběrečné ve výši 1,20 EUR/bez DPH, tj. 1,45 EUR vč. DPH.

 

Možnosti platby a převodu peněžních prostředků


   Bankovní převod - platba předem

Při volbě formy úhrady bankovním převodem je nutné zboží zaplatit předem na bankovní účet společnosti Techni Trade s.r.o. vedený v EUR, u splečnosti CITIBANK SK.  Jako variabilní symbol, prosím, použijte číslo objednávky. Platební údaje jsou zasílány po dokončení objednávky.

Příchozí platby zpracováváme každý den, nicméně do interního systému, ve kterém se přiřazuje platba k dané objednávce, se nahrávají platby až den po připsání platby na bankovní účet!.
Po obdržení platby bude zboží odesláno na doručovací adresu. 

• cena za platbu bankovním převodem: ZDARMA


   Dobírka v rámci SK

Při volbě formy úhrady dobírkou platíte peníze za zboží až při převzetí zboží přímo doručovateli.

• cena za platbu dobírkou: 1,20 EUR bez DPH = 1,45 EUR s DPH;
• cena za platbu dobírkou při objednávce vyšší nežli 42 EUR s DPH: ZDARMA.
 

Výměna zboží


   Spletli jste se při nákupu?

Nevadí. Pokud nemáme zboží ještě odeslané, rádi Vám zboží zaměníme dle Vaší potřeby. Vzhledem k tomu, že se snažíme být rychlí, prosím, zkuste nejdříve zavolat a domluvíme vše potřebné. Pokud již bude po pracovní době, pište. Pracovník zákaznického centra se s Vámi spojí a domluví se vše potřebné. Kontakty naleznete níže.

Tel.: +420 246 089 786
Mob.: +420 602 550 878; +420 602 550 832
E-mail: service@techni-trade.com   Potřebujete zboží vyměnit nebo vrátit?

Pokud již bylo zboží odesláno, zboží jednoduše zašlete nazpět. Jakmile jej obdržíme, buďto Vám vrátíme peníze, nebo provedeme výměnu podle Vašeho přání. Samozřejmě, vznikne-li z Vaší strany přeplatek, odešleme Vám peníze na domluvený účet. Pokud vznikne nedoplatek, požádáme Vás o doplacení.Vrácení zboží zákazníkem

Vrácení zboží je v podstatě odstoupení od kupní smlouvy, a jako takové se řídí obchodními podmínkami. Pro zjednodušení a lepší orientaci uvádíme níže stručný výňatek. Platnost Obchodních podmínek však tímto není dotčena.


   Podmínky vrácení zboží

• zboží lze vrátit za předpokladu, že je neporušené, neznečištěné, nebylo používáno, je vráceno pokud možno v neporušeném původním obalu, a je vráceno do 14-ti dní od převzetí zboží;

• zboží lze zaslat na adresu kupujícího, nebo předat osobně;

• spolu se zbožím je důležité zaslat i písemné odstoupení od smlouvy, a to buď na kontaktní adresu prodávajícího spolu se zbožím, nebo na platnou e-mailovou adresu -formulář pro vrácení zboží je ke stažení níže;

• zboží nazpět nepřebíráme na dobírku!! Náklady spojené se zasláním zboží zpět hradí spotřebitel;

• pokud byl poskytnut k vracenému zboží dárek, dárek musí být zaslán zpět spolu s vraceným zbožím - v opačném případě bude muset být hodnota dárku odečtena od celkové hodnoty vraceného zboží;

• peníze Vám zašleme do 14-ti dní, za předpokladu, že zboží obdržíme bez výhrad v pořádku, a to způsobem a na účet uvedený ve formuláři k vrácenému zboží;

• kupujícímu vracíme jak částku za zboží, tak za dopravu ke kupujícímu. 
Formulář pro odstoupení od smlouvy a vrácení zboží v zákonné lhůtě 14 dní

Níže naleznete Formulář pro vrácení zboží bez udání důvodu, který, prosím vytiskněte a zašlete spolu s vráceným zbožím na adresu:

Zákaznický servis
Techni Trade s.r.o.
Průmyslová 1954
250 88 Čelákovice

tel.:  +420 246 089 786

Formulář lze také zaslat mailovou adresou, viz odkaz níže. Stačí jen vyplnit předepsané informace.   Odeslání formuláře mailem

service2@techni-trade.com
 


   Formulář k vytištění a odeslání se zbožím   Kontaktní adresa pro vrácení zboží:


Techni Trade s.r.o.
zákaznický servis

Průmyslová 1954
250 88, Čelákovice

service2@techni-trade.com; +420 246 089 786
Reklamační řád


Reklamační řád se řídí našimi obchodními podmínkami. Výňatek obchodních podmínek uvádíme níže:


     6.6. Reklamační řád (pro spotřebitele)-výňatek z obchodních podmínek

6. Zodpovednosť za vady a reklamačný poriadok

6.1. Práva Kupujúceho z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi, najmä ustanoveniami § 619 a nasl. občianskeho zákonníka.

6.2. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že v čase, kedy Kupujúci tovar prevzal:
6.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej, 6.2.2. sa tovar hodí na účel, ktorý pre jeho použitie Predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
6.2.3. tovar zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohodnutej vzorce alebo predlohe, ak boli akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
6.2.4. je tovar v príslušnom množstve, miere alebo hmotnosti a
6.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

6.3. Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odseku obchodných podmienok a záruka za akosť sa nepoužijú v prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho zvyčajným používaním, v prípade použitého tovaru na vadu príslušnú miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí Kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

6.4. Ak sa kaz prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol kazový už pri prevzatí.

6.5. Práva z chybného plnenia, vrátane záručnej zodpovednosti, uplatňuje Kupujúci u Predávajúceho na Kontaktnej adrese Predávajúceho (ďalšie spôsoby uplatnenia kazov podľa reklamačného poriadku nie sú týmto akokoľvek obmedzené). Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy Predávajúci dostal od Kupujúceho reklamovaný tovar.

6.6. Reklamačný poriadok
6.6.1. Reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie kazov tovaru a uplatnenie nárokov zo záruky za akosť spotrebiteľom, v súlade s ustanoveniami občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
6.6.2. V prípade všetkého tovaru predávaného Predávajúcim Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, zodpovedá Predávajúci Kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá kazy a že sa kazy v prípade spotrebného tovaru nevyskytnú v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru Kupujúcim. Ak ide o kaz, ktorý možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bol bezplatne, včas a riadne odstránený. Predávajúci je povinný kaz bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia kazu požadovať výmenu veci, alebo pokiaľ sa kaz týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady s ohľadom na cenu tovaru alebo závažnosť kazu. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia kazu vymeniť kazovú vec za bezchybnú, pokiaľ to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o kaz, ktorý nie je možné odstrániť a ktorý bráni tomu, aby sa vec mohla riadne používať ako vec bez kazu, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva náležia Kupujúcemu, ak ide o odstrániteľné kazy, pokiaľ však Kupujúci nemôže pre opätovný výskyt kazu po oprave alebo pre väčší počet kazov vec riadne používať. Ak ide o iné neodstrániteľné kazy, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
6.6.3. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u Predávajúceho (alebo osoby určenej na opravu) bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Doručené reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak.
6.6.4. Dňom uplatnenia reklamácie sa rozumie deň, kedy bol tovar doručený na Kontaktnú adresu.
6.6.5. Záruka a nároky z zodpovednosti za kazy sa nevzťahujú na tovar, v prípade ktorého bola reklamácia uplatnená po uplynutí stanovenej záručnej lehoty, a ďalej na opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním. Záruka a nároky zo zodpovednosti za kazy sa nevzťahujú na kazy spôsobené nesprávnym používaním, nedodržaním návodu, nevhodnou údržbou alebo nesprávnym skladovaním. V prípade použitého tovaru Predávajúci nezodpovedá za kazy zodpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebenia; v prípade vecí predávaných za nižšiu cenu Predávajúci nezodpovedá za kaz, pre ktorý bola dohodnutá nižšia cena; namiesto práva na výmenu má Kupujúci v prípadoch podľa tejto vety právo na primeranú zľavu. Mierne odchýlky týkajúce sa kvality, veľkosti, dizajnu a farby tovaru sú v prípade ručne vyrobených a remeselne zhotovovaných produktov prípustné a nepovažujú sa za reklamovateľný kaz.
6.6.6. Reklamáciu možno uplatniť nasledujúcim spôsobom:
• Informovanie Predávajúceho e-mailom alebo písomne.
• Pokiaľ to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže Kupujúci pre oznámenie reklamácie využiť reklamačný protokol, ktorý mu bude zaslaný na adresu elektronickej pošty alebo je k dispozícii na stiahnutie na webovom rozhraní obchodu.
• Doručenie reklamovaného tovaru (inak než na dobierku, ktorú Predávajúci nepreberá) na Kontaktnú adresu Predávajúceho. Pri zasielaní je Kupujúci povinný tovar zabaliť do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu. K tovaru treba priložiť doklad o zakúpení tovaru alebo faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpu tovaru, spolu s opisom kazu a návrhom na spôsob riešenia reklamácie.
• Pokiaľ je reklamácia posúdená ako neoprávnená, má Predávajúci právo požadovať náhradu nákladov spojených so zisťovaním kazu a náhradu nákladov na prepravu reklamovaného tovaru späť ku Kupujúcemu.
6.6.7. Predávajúci nezodpovedá za ujmu na zdraví osôb, prípadne ujmu na majetku a tovare, ktoré budú zapríčinené neodborným zaobchádzaním, alebo zneužitím tovaru, prípadne nedbanlivosťou.

 

   7. Odpovědnost za vady a reklamační řád (pro podnikatelské subjekty)-výňatek z obchodních podmínek


7. Zodpovednosť za kazy a reklamačný poriadok 

7.1. Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu tovar v dohovorenom množstve, akosti a vyhotovení.

7.2. Práva Kupujúceho z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925 a § 2099 až 2117 občianskeho zákonníka).

7.3. Podmienky zodpovednosti za kazy tovaru a záručná zodpovednosť sa riadia obdobne článkom 6. Všeobecných obchodných podmienok pre spotrebiteľov, s výnimkou záručnej lehoty 24 mesiacov, ktorá sa v prípade, že je Kupujúcim podnikateľ, neuplatní.

7.4. Kupujúci uplatňuje nároky zo zodpovednosti za kazy na Kontaktnej adrese Predávajúceho.Řešení spotřebitelských sporů

Je-li Kupující spotřebitelem a vznikne-li mezi Kupujícím a Prodávajícím spor z kupní smlouvy, který se stranám nepodaří vyřešit přímo, má Kupující právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, (http://www.coi.cz/) , za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo může Kupující uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy poprvé uplatnil právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu, u Prodávajícího.Podmínky pro velkoobchod a prodejce

Nebráníme se jakékoliv spolupráci. Pokud se vám náš sortiment líbí a rádi by jste jej zařadili mezi svůj sortiment, neváhejte nás kontaktovat. Připravíme Vám podmínky pro Vaše potřeby.B&B  (Business to Business) sekce

Přístup do B&B sekce získáváte za předpokladu, že jste podnikatel nebo živnostník s platným identifikačním číslem. Pokud o tento přístup budete mít zájem, stačí se zaregistrovat. Výhody registrace jsou následující:

• kompletní přehled všech Vašich objednávek;

• využívání individuálních systémových nastavení jako konkrétní dohodnuté slevy;

• možnost volby platby za zboží, včetně platby na fakturu;

• dokumenty ke zboží ke stažení;

• opakované objednávky - v případě, že objednáváte opakovaně stejné zboží, objednávku jednoduše zkopírujete.


Tento web používa cookies Aby sme vám mohli v tomto e-shope ponúknuť kvalitné služby a pokročilé funkcie, využívame cookies. Prehliadaním tohto webu súhlasíte s ich používaním. Pre viac informácií o cookies a ich prípadnom blokovaní navštívte článok Cookies Rozumiem